Protectia Muncii - ContactProtectia Muncii Bucuresti

Telefon
0765.172.142
0766.265.945

E-mail
office@wfcgroup.ro

Solicitati aici o oferta personalizata de
P.S.I. si Protectia Muncii BucurestiSpecializari

Protectia Muncii

Situatii de Urgenta

Coordonator Santier

Evaluare Riscuri SSM

Evaluare Risc Incendiu

Prim AjutorAbilitare Work & Fire Consulting Group
Protectia Muncii BucurestiPunct de lucru in ConstantaArticole
P.S.I. Protectia Muncii BucurestiCertificari

Protectia Muncii - TUV Protectia Muncii - TUV Protectia Muncii - TUV
Protectia Muncii - ITM Bucuresti Protectia Muncii - Ministerul Muncii - Ministerul Educatiei Protectia Muncii - INPM - Institutul National de Protectia Muncii
Protectia Muncii - ITM Protectia Muncii - CNFPA - Consiliu National de Formare Profesionala a Adultilor Protectia Muncii - Crucea Rosie

Servicii Evaluare Riscuri

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala reprezinta concretizarea aplicarii metodei Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Protectia Muncii – I.N.C.D.P.M.

Lucrarea contine atat notiuni teoretice cat si evaluarile pentru posturile de lucru identificate in cadrul societatii/ institutiei.

Evaluarea este structurata astfel incat sa permita muncitorilor si persoanelor care raspund de securitatea si sanatatea in munca:

  • sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii muncitorilor, in conformitate cu prescriptiile legale;
  • sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinta de cauza, a echipamentelor, substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajarii si a organizarii locurilor de munca;
  • sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate;
  • sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;
  • sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, muncitorilor si/sau reprezentantilor acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare;
  • sa vegheze ca masurile de prevenire/protectie, considerate necesare si adoptate in baza evaluarii riscurilor, sa contribuie efectiv la ameliorarea starii de securitate si sanatate in munca.

Aplicarea metodei este utila societatii dumneaoastra deoarece permite:

  • radiografierea situatiei existente la fiecare post de lucru, reliefandu-se riscurile acceptabile si inacceptabile, precum si masurile ce trebuie adoptate pentru reducerea riscurilor inacceptabile;
  • compararea si ierarhizarea posturilor de lucru dupa criteriul gravitatii riscurilor, etapa esentiala in ordinea adoptarii masurilor preventive.

Solicitati aici o oferta de pret pentru Evaluarea Riscurilor

Telefon: 0765.172.142 – 0766.265.945 / E-mail: office@wfcgroup.ro

© 2019 Work & Fire Consulting Group

Parteneri Web