Protectia Muncii - ContactProtectia Muncii Bucuresti

Telefon
0765.172.142
0766.265.945

E-mail
office@wfcgroup.ro

Solicitati aici o oferta personalizata de
P.S.I. si Protectia Muncii BucurestiSpecializari

Protectia Muncii

Situatii de Urgenta

Coordonator Santier

Evaluare Riscuri SSM

Evaluare Risc Incendiu

Prim AjutorAbilitare Work & Fire Consulting Group
Protectia Muncii BucurestiPunct de lucru in ConstantaArticole
P.S.I. Protectia Muncii BucurestiCertificari

Protectia Muncii - TUV Protectia Muncii - TUV Protectia Muncii - TUV
Protectia Muncii - ITM Bucuresti Protectia Muncii - Ministerul Muncii - Ministerul Educatiei Protectia Muncii - INPM - Institutul National de Protectia Muncii
Protectia Muncii - ITM Protectia Muncii - CNFPA - Consiliu National de Formare Profesionala a Adultilor Protectia Muncii - Crucea Rosie

Articole despre 'Protectia Muncii'

Protectia Muncii: Masuri de securitate a muncii la utilizarea instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat

La construirea, repararea, instalarea, verificarea si exploatarea instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat vor fi respectate prevederile prescriptiilor tehnice ale INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT (ISCIR).

Instalatiile mecanice sub presiune vor fi prevazute cu dispozitivele de siguranta si aparatele de masura si control necesare, verificate metrologic care sa permita exploatarea acestora în conditii de securitate a muncii.
Materialele folosite pentru construirea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat vor corespunde,

în privinta conditiilor tehnice, regulilor pentru verificarea calitatii, marcarii si livrarii, prescriptiilor tehnice ale ISCIR, precum si standardelor în vigoare.

Procesele tehnologice, inclusiv operatiile de control ce trebuie respectate la construirea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat, vor fi precizate în proiectele respective care vor fi avizate ISCIR.

Recipientele, buteliile transportabile si conductele prin care se transporta fluide sub presiune se vor vopsi în culorile conventionale pentru fluidele pe care le contin sau le transporta conform prevederilor din instructiunile tehnice de specialitate si din standardele în vigoare.

Amplasarea instalatiilor mecanice sub presiune sau a instalatiilor de ridicat se va face în conformitate cu prevederile normelor de protectie a muncii corespunzator specificului activitatii locurilor de munca respective si cu prevederile privind proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor.

Personalul de deservire sau manevrare a instalatiilor mecanice sub presiune sau de ridicat trebuie sa aiba pregatirea corespunzatoare si sa fie instruit în acest scop si autorizat pentru fiecare tip de instalatie, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice specifice instalatiei.
De asemenea, personalul numit, prin decizie de angajator, pentru supravegherea tehnica si verificarea instalatiilor trebuie autorizat de ISCIR.

Protectia Muncii: În ce consta securitatea si sanatatea în munca ?

Obiectivele securitatii si sanatatii

– armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene pe probleme privind calitatea vietii, protectia mediului înconjurator, asigurarea vietii, securitatii si sanatatii angajatilor;

– constientizarea lucratorilor în cunoasterea si respectarea normelor si standardelor de securitate si sanatate a muncii în amenajarea, dotarea locurilor de munca, exploatarea în conditii de siguranta a echipamentelor de munca în scopul evitarii producerii accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale;

– eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare si/sau îmbolnavire profesionala existenti în sistemul de munca (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediul de munca), informarea, consultarea si participarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora;

– aplicarea cu prioritate a masurilor de protectie colectiva si de prevenire a accidentelor de munca si îmbolnavirilor profesionale fata de masurile de protectie individuala.

Urmatoarele Articole »
© 2019 Work & Fire Consulting Group

Parteneri Web